Header Image

港語學以保衛粵語、守護香港文化為己任,工作包括監察普教中學校情況,鼓勵學校恢復正常中文教學,推動粵語寫作等等。

人多好辦事,我哋急需更多志同道合嘅朋友幫手--愛護廣東話同香港嘅你,請即填妥以下表格報名,感激不盡!

網上登記成為港語學義工