Header Image

港語學除咗推廣廣東話之外,亦都好關心社區事務。所以,我哋多次派發口罩畀有需要嘅市民,更多嘅口罩派發活動陸續有嚟。此外,我哋都會舉辦唔同類型課程,畀大家多方面嘗試。


全民戴口罩 防疫保平安

mask

課程