DSE將設內地試場 除英文口試外無須赴港應考

雖然為咗試卷保密,中學文憑試(DSE)一路都喺香港作考,但係近年都有所改變喇。2024年起,DSE將首設內地學校考場,俾「內地港人子弟學校」嘅學生絕大部分嘅科目都無須在港應試。

據考評局公布,佢哋已經修改考試規則,內地港人子弟學校,包括獲內地部門認可為合資格及開辦DSE課程嘅任何學校,都可以向考評局申請成為「與考學校」;就讀有關學校的考生,可以喺大陸考DSE,而毋須如現在以自修生身分、來港考DSE。但部分科目都無法豁免嘅,仍須來港考試,包括英文科口試、體育及音樂科的實習考試。

至於唔喺「與考學校」名單上嘅外校考生、自修生,係咪都可以喺內地考場考試,考評局通告,「須得到當地相關部門同意」便可。

#DSE #中學文應試 #DSE中文 #DSE英文 #DSE音樂 #公平咩 #港人子弟 #港人子弟學校 #內地考場 #廣東話 #港語學