【THE排名】浸大國際形象爆分98.0 但教學僅23.3分 極端成績反映高層只做門面功夫?

英國教育刊物《泰晤士高等教育(The Times Higher Education)》日前公表了2019世界大學排名,當中香港浸會大學世界排名維持400-500位,但最新世界影響力大學排名就有第60位,令到唔少同學O晒嘴。山神深入睇過THE份報告,發現浸大個分非常極端,事有蹺蹊。

睇返THE對每間大學各項評分,浸大喺國際形象(起碼對住《泰晤士高等教育》)似乎營造得唔錯,居然有接近爆分嘅98.0分。但係教學評分都係呃唔到人,十分水皮,僅得23.3分。唔少同學都認為分數真實,反映到浸大強迫學生修讀普通話及各種「通識課程」,而忽略本科教育所導致。

浸大教職員工會主席黃偉國曾經話:「浸大側重以學術期刊引用的數量,來評價教員表現,對傳理、人文科學、社會科學等學科的教職員來說並不適用,也不公平。這亦令教員變得追趕研究量,淪為『跑數員』。 」正好印證THE評分中Citations 分數較好而Teaching分數低下嘅事實。