MC仁:粵語說唱已是夕陽工業,要再次興起必須要有突出的精英出現

LMF(大懶堂)係一隊香港饒舌搖滾樂隊組合,歌詞內容主要針對社會政治,以通俗易明嘅廣東話回應社會同埋世界,亦對當下嘅社會現象作出大膽嘅指控。MC仁喺接受蘋果新聞訪問嘅時候講到香港嘅粵語說唱嘅大環境,認為粵語說唱漸成夕陽工業,若要再次興起必須要有突出的精英出現。

 

隨港版國安法降臨香港,粵語說唱嘅創作自由亦都越嚟越狹窄,而MC仁就話:「我從來冇理會所謂創作自由嘅箝制,首先世上係冇絕對自由,思想根本就無法被控制,冇嘢係唔可以諗,呢個係最基本,如果你覺得有人禁止你諗嘢,不如我哋一齊去學讀心術。」MC仁認為創作最重要嘅係如實咁表達到自己想講嘅嘢,當中嘅竅門就係要利用創意,唔好被外在嘅環境束縛自由思想嘅 呈現。

 

另外,MC仁又話本土風味嘅幽默感係唔需要刻意highlight,有共鳴嘅人就自然懂得會心微笑,又用「毒辣」一詞形容廣東話,認為香港人運用語言比之前叻,而真嘅香港人係唔會做老土嘢,亦鼓勵年輕小眾勢力去做啲「毒辣」啲嘅創作,凝聚一種有趣嘅氛圍。粵語說唱絕對能夠呈現粵語文化的特點,MC仁同LMF都需要後輩去接棒,傳承具政治諷刺、社會內容嘅粵語說唱。

參考資料:https://hk.appledaily.com/entertainment/20200604/YSMLUGWHX6AMSQY2T4CNT45LYI/