Header Image

廣東話徵文比賽

本會舉辦廣東話徵文比賽,旨在鼓勵本港以至全球使用方塊字、愛護廣東話嘅朋友,於紙上(或鍵盤上)無拘無束,同時以中文同廣東話表達自己所思所想、所見所感。